nujungti

nujungti
nujùngti 1. tr. nuimti (jungą): Nujùngiau jungą nuo jaučių J. 2. tr. nukinkyti: Jau tėtis parvažiavo, reikia eiti arklio nujungt Grž. 3. tr. nuimti (prilipusį): Reik mokėjimo velėną nujungti nu lopetos Ggr. 4. intr. nusigyventi: Jis kad nujungęs ant pašaro, kad nė dančiui išsikrapštyt neturi Gdž. \ jungti; atjungti; įjungti; išjungti; nujungti; pajungti; perjungti; prijungti; sujungti; užjungti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • atjungti — atjùngti tr. 1. atsieti, atrišti, atskirti: Mes atjungsime plokšteles nuo tinklo rš. | Šviesa atjungia sidabrą nuo bromo Mš. neatjungiamai adv. (nlt.) neatsiejamai: Socialistinio lenktyniavimo kilimas yra neatjungiamai susijęs su partijos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išjungti — išjùngti tr. 1. atjungti, išskirti: Nepersiregistravusieji abonentai iš radijo tinklo bus išjungti sp. | refl.: Jei bičių šeimos grandis trūksta vienoje vietoje, tai išsijungia ir kiti grandies nariai rš. 2. iškinkyti iš jungo: Jaučius išjùngti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jungti — jùngti, ia, ė tr. K, Š; SD168, B, R, MŽ31, M 1. rišti, sieti, vienyti; traukti: Ši sąsmauka jungia abu kraštus rš. Jùngti dančiu, dantiškai (sijas ir padėklus) VĮ. Parvarinė siena abi šalini sieni jungė S.Dauk. Jungti rąstus – sunkus darbas Lnk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pajungti — pajùngti tr. 1. pakinkyti (į jungą): Reik pajùngti jaučius J. Jautį pajùngti KI80. Šėmi jaučiai pajungti maurojo (d.) Brž. Retai mudu dainuosiv, žagreles taisydamu, jautelius pajungdamu BsO5. Šėmieji jauteliai nepajungiami JV72. Sėdėdamas ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perjungti — tr. iš vienur įjungti kitur: Perjungė elektros srovę rš. | refl.: Reikia stebėtis tuo lengvumu, su kuriuo jis persijungdavo (pereidavo) iš vienos nuotaikos į visai kitą A.Vencl. jungti; atjungti; įjungti; išjungti; nujungti; pajungti; perjungti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prijungti — prijùngti tr. 1. pririšti, pridurti; pridėti: Prijùnk virvės galą prie vadžių Pn. Vieną arklį į ienas įkinkęs, o antrą pri šalies prijùngęs Skd. | refl. tr., intr.: Negyvasis gipsas ... labai iš lėto teprisijungia vandenį EncIX31. Šimtai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sujungti — sujùngti tr. 1. susieti, surišti, suvienyti: Buožę su keltuve sujungia su grįžte J. Į darbą stokim vyras į vyrą: sujungtos rankos suteiks stiprybę Mair. Tiedvi skersini sieni buvo sujungti siena S.Dauk. Prašau sujungti mane su Kaunu (telefonu)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užjungti — užjùngti tr. 1. užkinkyti: Nekrutėste suvis veršiu ir asilu, drauge ažjungtais Gmž. 2. priversti, pristatyti, prispausti (prie darbo): Tai kad užjùngė ant darbo – tas net dvilinkas eina! Pg. Anas iš mažų dienų darban ažjungtas Ml. Mane ažjùngė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įjungti — įjùngti tr. 1. laidais duoti (elektros srovę): Įjungdavo elektros srovę rš. 2. įtraukti: Darbininkų deputatų taryba turi siekti įjungti į savo sudėtį deputatus nuo visų darbininkų, tarnautojų, tarnų, bernų ir t. t. rš. Į darbą buvo įjungti visi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”